EP9 การแบ่งยุคสร้างของบ้าน

สิ่งแรกก่อนจะทำการแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านที่สร้างเสร็จแล้วสิ่งที่ซินแสจะต้องสอบถาม คือ ปี พ.ศ. ที่สร้างบ้าน จากนั้นจึงเอาปี พ.ศ.ที่ทำการสร้างบ้านมาเปรียบเทียบว่าตรงกับยุคอะไร เพื่อจะได้กำหนดยุคสร้างบ้านได้อย่างถูกต้อง

ฮวงจุ้ยแบ่งโลกเป็น 9 ยุค เริ่มตั้งแต่ยุคที่ 1 ถึงยุคที่ 9 โดยที่แต่ละยุคมีระยะเวลา 20 ปี เมื่อดาวพฤหัส โลกและพระอาทิตย์โคจรมาบรรจบกันใหม่อีกครั้ง ถือเป็นการเปลี่ยนขึ้นยุคใหม่ ฮวงจุ้ยแบ่งช่วงเวลา 9 ยุคเป็น 3 รอบยุค แต่ละรอบยุคจะมี 3 ยุครวมเป็นเวลา 180 ปี เมื่อสิ้นสุดรอบยุคปลายในยุคที่ 9 ก็จะเริ่มต้นนับใหม่ จากยุคที่ 1 ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอด ปัจจุบันโลกของเราเข้าสู่ยุคที่ 8 ซึ่งถือว่า อยู่ในรอบยุคปลาย ดังนี้

รอบยุคต้น แบ่งเป็น 3 ยุค คือ ยุค 1-2-3 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2407 – 2466 รวม 60 ปี

รอบยุคที่สอง แบ่งเป็น 3 ยุค คือ ยุค 4-5-6 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2467 – 2526 รวม 60 ปี

รอบยุคที่สาม แบ่งเป็น 3 ยุค คือ ยุค 7-8-9 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2527 – 2586 รวม 60 ปี

การหายุคของบ้านเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากการทราบยุคจะสามารถเลือกผังดาวที่มีคุณภาพดี มาใช้ในการจัดฮวงจุ้ยได้ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในกรณีต้องการสร้างบ้านใหม่ หรือ การปรับฮวงจุ้ยบ้านที่มีอยู่แล้วก็ได้เช่นกัน

การเปลี่ยนยุคของบ้าน

กรณีเมื่อบ้านที่อยู่นั้นก่อสร้างมาเป็นเวลานาน การทำการเปลี่ยนยุคของบ้านจะช่วยแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านให้ดีขึ้นได้ วิธีการเปลี่ยนยุคของบ้านสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

1.ทำให้พื้นที่ศูนย์กลางบ้าน  อยู่ในพ้นที่โล่ง ที่โดนแสงแดด น้ำฝน น้ำค้าง ตกลงมากระทบพื้นส่วนนี้ได้ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน กับ 1 คืน ในกรณีนี้ก็คือการเปิดหลังคา หรือพื้นชั้นบน ออกชั่วคราว ให้แสงแดด น้ำฝน น้ำค้างตกกระทบพื้นศูนย์กลางบ้านได้

2.การปล่อยให้บ้านร้างเกิน 100 วัน เพื่อให้พลังหยาง ในบ้านหมดไป เปรียบเสมือนการให้บ้านตายไป เป็นพลังหยินทั้งหมด โดยการปิดบ้านไม่ให้มีการเคลื่อนไหวใดๆ ตัดน้ำ ตัดไฟ อัญเชิญพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ออกไป ทำผนังรอบบ้านไม่ให้แสงเข้ามา ตลอดระยะเวลา 100 วัน  พอครบ 100วัน ค่อยจึงค่อยเปิดบ้านออก เพื่อให้มีการเคลื่อนไหว ทำให้มีพลังหยางมากขึ้นอีกครั้ง  เปรียบเสมือนการทำให้บ้านเกิดขึ้นมาใหม่ในยุคปัจจุบัน

Compare listings

เปรียบเทียบ