EP8 การตีผังบ้าน

จะสามารถทำได้หลังจากการวัดองศาหลัก จากประตูประธานได้แล้ว

1.ให้หาจุดศูนย์กลางบ้าน

2 ลากเส้นประธานบ้าน ตั้งฉากกับประตู

3 เขียนกำกับทิศหลังอิง ฝั่งตรงกันข้ามเรียกทิศหน้าหัน

4 ทาบแผ่นใส ให้กึ่งกลางกลางบ้าน  และให้เส้นบอกทิศหลังอิงของแผ่นใส ทับเส้นประธานบ้าน

5 มาร์คจุดที่เส้นแบ่งโซน 8 จุด

6 นำแผ่นใสออกแล้วลากเส้น ผ่านหัวใจบ้านออกเป็น 8 ส่วน

7 เขียนชื่อทิศทั้ง 8

8 เขียนเลขดาวให้ครบทั้ง 8 โซน

เคล็ดลับในการออกแบบบ้าน ที่ถูกหลักฮวงจุ้ยควรจะออกแบบให้ จุดที่เป็นประธานบ้านนั้น เป็นส่วนที่ทึบ และไม่มีช่องเปิดใด จะช่วยเสริมในเรื่องของความมั่งคง และช่วยเก็บทรัพย์ของคนในบ้านไม่ให้รั่วไหล

Compare listings

เปรียบเทียบ