EP19 ความหมายของดาวคู่ (ดาว9)

ภูเขา – น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม
9 – 1ได้ทรัพย์สินและลูกหลานสามีภรรยาแครงใจกัน และ
พี่น้องจะโกรธแค้นกัน
9 – 2สตรีเพศกุมอำนาจ ได้ทรัพย์สิน
เงินทอง
บ้านที่เต็มไปด้วยเรื่องชู้สาว
โรคหัวใจ โรคสตรี
9 – 3ร่ำรวย บุตรหลานรูปร่างงามและ
เฉลียวฉลาด
โรคตา โรคทวาร ปวดศีรษะ
9 – 4ไม้ส่งเสริมไฟสว่างไสว ส่งผลให้มีสติปัญญา
ดีเลิศและสง่างาม มีโชคลาภ
หญิงแก่งแย่งอำนาจ
หญิงรักเพศเดียวกัน โรคตา
9 – 5ร่ำรวยเงินทองโรคตา โรคกระเพาะ ลูกหลาน
เสพสิ่งเสพติด
9 – 6อายุยืนนานเหมาะแก่การขยายกิจการ
ในแดนไกล
ลูกอกตัญญู นักเลง ทำร้ายครอบครัว
โรคปอด ปวดศีรษะ อาเจียนเป็นเลือด
9 – 7ครอบครัวรุ่งเรือง มีทรัพย์สินโรคตา อัคคีภัย
9 – 8ตำแหน่งสูงส่ง ลูกหลานปัญญาดี
เจริญด้วยทรัพย์สินและลูกหลาน
โรคประสาท โรคจมูก โรคตา
โรคเส้นเลือดในสมองตีบ
9 – 9งานวรรณกรรมโดดเด่น  มีชื่อเสียง
เจริญทรัพย์สินและลูกหลาน
โรคตา อัคคีภัย

Compare listings

เปรียบเทียบ