EP11 ความหมายของดาวคู่ (ดาว 1)

ภูเขา – น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม
1 – 1เป็นดาวนำโชค จะได้ทั้งลาภยศ
งานมงคล เลื่อนขั้นตำแหน่ง
เป็นดาวดอกท้อ ลุ่มหลงในกามารมณ์
มะเร็งในเม็ดเลือด โรคสตรี โรคไต
1 – 2สตรีเพศจะกุมอำนาจ ได้ทรัพย์สินโรคไต โรคเกี่ยวกับช่องท้อง 
โรคกระเพาะปัสสาวะ โรคเลือด
1 – 3บุตรชายคนโตจะได้ลาภ
ลูกหลานได้ทรัพย์สิน
ความขัดแย้ง คดีความ เสียทรัพย์
โรคตับ โรคถุงน้ำดี
1 – 4ประสบความสำเร็จการศึกษา 
ได้ยศศักดิ์ ได้ศรีภรรยา
การศึกษาประสบความสำเร็จ 
มีเกียรติยศ 
1 – 5ดาว 5 เป็นดาวทรัพย์ได้ทรัพย์สินเป็นดาวร้าย เจ็บไข้ได้ป่วย โรคไต
โรคปวดหลัง โรคพิษร้าย กามโรค
1 – 6เอื้อแก่ลาภยศและทรัพย์สิน 
เงินทองไหลมาเทมา ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น
เอื้อแก่ยศศักดิ์ ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น
1 – 7มีเสน่ห์ เดินทางไกล พบเจอ
แต่สิ่งที่เป็นมงคล
มีเสน่ห์ แต่จะลุ่มหลงในสิ่งมึนเมา
และกามารมณ์จนเสียสุขภาพและเงินทอง
1 – 8ได้ทรัพย์สินและลูกหลานสามีภรรยาจะแครงใจ และพี่น้องจะโกรธ
1 – 9ได้ทรัพย์สินและลูกหลานสามีภรรยาจะแครงใจ และพี่น้องจะโกรธ

Compare listings

เปรียบเทียบ