บทความดาว 9 ยุค

EP20 การเลือกผังดาว

ระดับผังของดาว (แกะเก็ก) การแบ่งคุณภาพของผังดาวระดับต่างๆ ตามพลังปราณชี่ หลักๆ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.ผังดาวมาตรฐาน 1.1 ดาวรุ่งเรืองหน้าหลัง...

EP16 ความหมายของดาวคู่ (ดาว6)

ภูเขา - น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม6 - 1เอื้อแก่ลาภยศและทรัพย์สิน เงินทองไหลมาเทมา ได้รับตำแหน่งสูงขึ้นเอื้อแก่ลาภยศ ได้ตำแหน่งสูงขึ้น6 -...

EP15 ความหมายของดาวคู่ (ดาว5)

ภูเขา - น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม5 - 1ดาว 5 เป็นดาวทรัพย์ ได้ทรัพย์สินเป็นดาวร้าย เจ็บไข้ได้ป่วย โรคไต โรคปวดหลัง โรคพิษร้าย กามโรค5 -...

EP14 ความหมายของดาวคู่ (ดาว4)

ภูเขา - น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม4 - 1การศึกษาประสบความสำเร็จ ได้ยศศักดิ์ ได้ทรัพย์สิน ได้ศรีภรรยาการศึกษาประสบความสำเร็จ มีเกียรติยศ...

EP13 ความหมายของดาวคู่ (ดาว3)

ภูเขา - น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม3 - 1บุตรชายคนโตจะได้ลาภ ลูกหลานได้ทรัพย์สินความขัดแย้งคดีความ เสียทรัพย์ โรคตับ โรคถุงน้ำดี3 - 2ได้ทรัพย์สมบัติ...

Compare listings

เปรียบเทียบ