เทคนิคการออกแบบบันไดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย รับทรัพย์

          โดยทั่วไปการออกแบบบันไดบ้านเจ้าของบ้านมักจะคำนึงถึงการใช้สอยบันได เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ใช้สอยของบ้านที่อยู่ในระดับพื้นที่ต่างกัน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องออกแบบให้สวยงามมากนัก แต่ข้อเท็จจริงพื้นที่บริเวณโถงบันไดนั้นเป็นพื้นที่หนึ่งของบ้านที่สามารถออกแบบให้มีความพิเศษและมีความสวยงาม ทันสมัย และโดดเด่นได้

            ปัจจุบันงานออกแบบบันไดที่สวยงามและโดดเด่น มีให้เห็นมากขึ้น การออกแบบบันไดต้องอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนในบ้าน หากเจ้าของบ้านได้นำหลักฮวงจุ้ยมาประกอบ เช่น การวางตำแหน่งบันได รวมถึงจำนวนขั้นบันไดที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ยังส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในบ้าน มีความสุข มีโชคลาภ และประสบความสำเร็จในเรื่องอื่นๆ ตามมาด้วย

            สำหรับบ้านที่มีระดับความสูง 2 ชั้นขึ้นไป “บันได” จึงเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญ และเป็นตัวช่วยเชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างชั้นบนและชั้นล่าง การออกแบบบันไดจึงต้องมีกฎหมายที่ควบคุมการออกแบบ ขนาดของลูกตั้ง ลูกนอน และจำนวนขั้นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน

            องค์ประกอบของบันไดที่สำคัญ ได้แก่ ลูกตั้ง และลูกนอน เป็นส่วนที่จะกำหนดระยะยกเท้าและวางเท้า หากขนาดไม่พอดีกับสรีระและไม่สมดุลย์กัน จะทำให้เดินขึ้น-ลง ไม่สบาย เหนื่อยล้า และไม่ปลอดภัยในการใช้งาน ส่วนของลูกตั้ง (แนวตั้งระหว่างขั้นบันได) หรือระยะที่เรายกเท้า ต้องไม่สูงชันมากเกินไป ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารกำหนดไว้ว่า ลูกตั้งต้องไม่สูงกว่า 20 ซม. โดยเฉลี่ยแล้วความสูงลูกตั้งบันไดที่เหมาะสม โดยประมาณ 15-18 ซม.

            ส่วนลูกนอน (พื้นขั้นบันไดที่เท้าเหยียบ) ต้องมีความกว้างมากพอที่จะวางได้เต็มความยาวเท้า การคำนวณอาจใช้หลักการง่าย ๆ เช่น ยึดตามขนาดฝ่าเท้าของสมาชิกในบ้านที่มีรูปร่างเท้ายาวที่สุด โดยขนาดความกว้างที่ใช้ในบ้านทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 26-30 ซม. (อ้างอิงตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กำหนดไว้ว่าลูกนอนควรกว้างไม่น้อยกว่า 22 ซม.) ซึ่งความกว้างของขั้นบันไดส่งผลถึงการใช้ประโยชน์อื่นๆ นอกจากการขึ้น-ลงแล้ว ยังมีผลต่อการใช้ประโยชน์ในการขนย้ายสิ่งของ เฟอร์นิเจอร์ หรืออื่นๆ ให้เกิดความคล่องตัวอีกด้วย

            ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กำหนดให้บันไดบ้านต้องมีขนาดความกว้างไม่ต่ำกว่า 80 ซม. แต่ขนาดที่แนะนำว่าง่ายต่อการขนย้ายของชิ้นใหญ่และสามารถขึ้นได้พร้อมกันหลาย ๆ คน ควรมีขนาด 1-1.2 เมตร จะสะดวกมากขึ้น

            การออกแบบขั้นบันไดบ้านให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารแล้ว การออกแบบบันไดบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข ช่วยเสริมให้คนในบ้านประความสำเร็จในหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการใช้หลักฮวงจุ้ยประกอบดังนี้

1.บันไดบ้านต้องไม่อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางบ้านหรือหัวใจของบ้าน เพราะจะทำให้เจ้าของบ้านอยู่ไม่ติดบ้านหรือชีพจรลงเท้า เนื่องจากบันไดมีสภาพที่เคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง 

            2.ประตูทางเข้าบ้านต้องมองไม่เห็นตีนบันไดบ้าน จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเก็บ เงินทองไม่ให้รั่วไหล

            3.ขั้นบันไดควรลงท้ายด้วยเลข  1 2 6 7 และควรหลีกเลี่ยงเลข 3 4 5 8 9 10 ทั้งนี้โดยการแบ่งเลขที่ดีหรือไม่ดีนั้น มาจากการอิงหน่วยวัดจากไม้บรรทัดลู่บัง เป็นมาตารวัดระยะของจีน ซึ่งจะมีชุดตัวหนังสือกำกับเลขที่ดีหรือไม่ดี นั่นเอง

            หลักการแบ่งเลขที่ดี หรือไม่ดี แบ่งได้ดังนี้

 เลข 1,6 เกิด (แซ) —— เป็นเลขที่ดี

 เลข  2, 7 (เหลา ) ——- เป็นเลขที่ดี

 เลข 3,8 เจ็บ (แป) ——- เป็นเลขที่ไม่ดี

 เลข 4,9 ตาย (ซี้) ———เป็นเลขที่ไม่ดี

 เลข 5,10 ทุกข์ (โขว้) —-เป็นเลขที่ไม่ดี

4. จำนวนขั้นบันได ในบ้าน จากชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสอง อาจจะทำเป็น 16 หรือ 17 ขั้น (รวมชั้นพักคือนับตามจำนวนลูกตั้งทั้งหมด หรือถ้าระยะความสูงระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างต่างกันมากก็ควรอยู่ที่ 21 หรือ 22 ขั้น

            ดังนั้นการออกแบบบันไดบ้านจึงควรออกแบบให้สวยงามเข้ากับแบบบ้านและที่สำคัญควรออกแบบบันไดให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เพื่อจะได้นำสิ่งดีๆ นำพาเงินทองโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข มาสู่บ้านและครอบครัว

หากสนใจแบบบ้านฮวงจุ้ยสำเร็จรูปเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Line : @Theluckyspace

Compare listings

เปรียบเทียบ