เคล็ดลับความสัมพันธ์ของธาตุตามหลักฮวงจุ้ยที่เสริมดวงกิจการให้รุ่งเรือง เสริมทรัพย์

“ธาตุสำคัญทั้ง 5 ธาตุ อันได้แก่ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง และธาตุน้ำ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ต่างก็เป็นตัวก่อเกิดให้แก่กัน ในขณะเดียวกันก็สามารถทำลายล้างซึ่งกันและกันได้ หลักการของ 5 ธาตุดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาประยุกต์และแก้ไข ปรับเปลี่ยนสภาพ แวดล้อมของที่อยู่อาศัย ตลอดจนนำมาใช้เสริมสิริมงคล ให้แก่มวลมนุษย์ เพื่อให้สามารถดำรงอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข “

เคล็ดลับความสัมพันธ์ของธาตุตามหลักฮวงจุ้ยที่เสริมดวงกิจการให้รุ่งเรือง เสริมทรัพย์

หลักการ 5 ธาตุ กับการดำรงชีพของมนุษย์

บรรพบุรุษชาวจีนแต่โบราณได้เรียนรู้และศึกษาหลักการของธาตุทั้ง 5 บนโลกมนุษย์จนแตกฉาน และพบว่าธาตุสำคัญทั้ง 5 ธาตุ อันได้แก่ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง และธาตุน้ำ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ต่างก็เป็นตัวก่อเกิดให้แก่กัน ในขณะเดียวกันก็สามารถทำลายล้างซึ่งกันและกันได้  หลักการของ 5 ธาตุดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาประยุกต์และแก้ไข ปรับเปลี่ยนสภาพ แวดล้อมของที่อยู่อาศัย ตลอดจนนำมาใช้เสริมสิริมงคล ให้แก่มวลมนุษย์ เพื่อให้สามารถดำรงอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข ซึ่งความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ก็จะก่อเกิดเป็นวงจรขึ้นดังนี้

ความสัมพันธ์ของธาตุตามหลักฮวงจุ้ยที่เสริมดวงกิจการให้รุ่งเรือง เสริมดวงทางด้านต่างๆ  การออกแบบโลโก้ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย จะต้องวิเคราะห์ดวงชาตาจากเจ้าของกิจการและหุ้นส่วนก่อน จึงจะทำการออกแบบได้ ว่าควรใช้สีตามธาตุใด เหมาะที่จะเสริมดวงชาตาเรื่องอะไร ใช้สีอะไรได้บ้าง ควรเป็นรูปทรงใด และที่สำคัญธาตุของเจ้าของกิจการนั้น ต้องใช้ธาตุที่ส่งเสริมกันในการออกแบบจึงจะช่วยส่งเสริมให้กิจการนั้น

วงจรก่อเกิดและส่งเสริม

1) ธาตุดินก่อเกิดหรือถ่ายเทกำลังไปสู่ธาตุทอง โดยหลักธรรมชาติทั่วไปแร่ธาตุต่างๆที่เป็นโลหะจะเกิดการหมักตัวของภายในดิน

    2) ธาตุทองก่อเกิดหรือถ่ายเทกำลังไปสู่ธาตุน้ำ โดยของแข็งที่เป็นโลหะนั้นจะสามารถถูกหลอมละลายเป็นของเหลวได้ นอกจากนี้ถ้าลองสังเกตเวลาที่อากาศเย็นจัดสิ่งของที่เป็นโลหะจะมีไอน้ำมาเกาะอยู่เสมอดังนั้นจึงเปรียบเสมือนว่าโลหะก่อเกิดน้ำ

    3) ธาตุน้ำก่อเกิดหรือถ่ายเทกำลังไปสู่ธาตุไม้ โดยน้ำเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เติบโตและมีชีวิตอยู่

    4) ธาตุไม้ก่อเกิดหรือถ่ายเทกำลังไปสู่ธาตุไฟ โดยไม้เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่พลังกับไฟให้มีกำลังเผาอยู่ตลอด

    5) ธาตุไฟก่อเกิดหรือถ่ายเทกำลังไปสู่ธาตุดิน โดยไฟเผาทุกสรรพสิ่งก็จะกลายเป็นเถ้าถ่านเป็นผงที่กลับไปสู่ดิน

ดังนั้นความสัมพันธ์ของธาตุและรูปทรงตามหลักฮวงจุ้ย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการออกแบบโลโก้ให้ช่วยส่งเสริมดวงชาตาของธุรกิจนั้น ให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง รุ่งเรืองและรับทรัพย์ ด้วยธาตุที่ส่งเสริมเจ้าของกิจการ

Compare listings

เปรียบเทียบ