ฮวงจุ้ยกับนามบัตรเรื่องที่ ไม่ควรมองข้าม !!

นามบัตรนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญในการติดต่อ เปรียบเสมือนตัวแทนของเราที่ใช้ติดต่อสื่อสาร กับลูกค้า นอกจากจะต้องมีความสวยงามสะดุดตา และมีรายละเอียดที่ใช้ในการติดต่อที่ครบถ้วนแล้ว แล้ว เบื้องหลังนั้นยังต้องผ่านกระบวนการคิดให้เหมาะสมกับฮวงจุ้ยที่ดีให้มากที่สุด เพื่อผลลัพธ์ที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารในธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ มั่งคั่งได้อย่างที่ต้องการ “เรียกได้ว่านามบัตรดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

การออกแบบนามบัตรมงคลให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก นามบัตรนั้นเป็นการสื่อถึงภาพลักษณ์ของตัวตน และภาพลักษณ์ของบริษัท การเลือกใช้สีหรือตัวอักษรรุปทรงที่เหมาะสมกับเจ้าของดวงชาตาส่งผลต่อการรับรู้ และจดจำภาพลักษณ์ของบุคคลคนนั้นได้ง่ายขึ้น    โดยนามบัตรฮวงจุ้ยที่ได้ทำการออกแบบนั้น จะมีการพิจารณาตามวันเดือนปีเกิดตามหลักโหราศาสตร์จีนโดยเลือกใช้รูปทรงและสี ซึ่งแบ่งเป็น 5 ธาตุได้แก่ ดิน น้ำ ไม้ ทอง ไฟ ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจและเจ้าของกิจการ นอกจากนั้นยังพิจารณาตามหลักการออกแบบนามบัตรที่ดี ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดูเรียบ หรู น่าเชื่อถือ สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์และสื่อความเป็นตัวตนได้อย่างดีที่สุดค่ะ

 1. ขนาดของนามบัตร – ขนาดตามมาตรฐานสากลจะอยู่ที่ ความกว้าง 9 เซนติเมตรและยาว 5.5เซนติเมตร
 2. ข้อมูลบนบัตร – แสดงข้อมูลเกี่ยวกับริษัทและผู้ถือบัตร โดยทั่วไปแล้วข้อมูลพื้นฐานที่ควรมีคือ
  1. ชื่อบริษัท
  2.วันเดือนปีเกิด
  3. โลโก้บริษัท
  4. ชื่อและตำแหน่งของเจ้าของบัตร
  5. ที่อยู่ทางไปรษณีย์
  6. หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร
  7. อีเมล
  8. เว็บไซต์
  9. QR CODE

ตัวอย่างนามบัตรฮวงจุ้ย
นามบัตร 1 ด้าน

 
นามบัตร 2 ด้าน

ดังนั้นการออกแบบนามบัตรเป็นสิ่งที่สำคัญในการติดต่อการทำธุรกิจ คุณควรออกแบบนามบัตรให้ดีที่สุด

หากมีการเสริมฮวงจุ้ยเข้าไปด้วย จะทำให้ดึงดูดความสนใจของลูกค้ามากขึ้น ช่วยเสริมการเจรจา ติดต่อสื่อสารให้ราบรื่น มีความก้าวหน้าและมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮวงจุ้ยเฉพาะและประสบการณ์การออกแบบนามบัตรมามากกว่า 1000 แบบ

สนใจออกแบบนามบัตรสามารถติดต่อได้ที่

Line : @theluckyspace

Line : @Theluckyname


Compare listings

เปรียบเทียบ