ออกแบบเว็บไซต์ฮวงจุ้ย

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าการแข่งขันทางธุรกิจนั้นมีความดุเดือด และมีคู่แข่งผุดขึ้นมาในตลาดอยู่ตลอดเวลา การออกแบบเว็ปไซต์ให้ เหมาะสมกับข้อมูล จุดประสงค์ของเว็บไซต์  และกลุ่มเป้าหมายนั้น นอกจากนั้นการออกแบบเว็บไซต์ให้ถูกหลักฮวงจุ้ยก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ควรใช้พิจารณาในด้านการออกแบบควบคู่กันไป เพื่อช่วยเสริมดวงกิจการให้มั่งคั่ง ปราศจากอุปสรรคปัญหาต่างๆ การเลือกใช้สีที่เหมาะสมกับธาตุที่เสริมดวงกิจการนั้น จะช่วยเสริมในเรื่องความประทับใจผู้ใช้ ทำให้เขาอยากกลับเข้ามาเว็บไซต์เดิม อีกในอนาคต        

การออกแบบเว็บไซต์ฮวงจุ้ยที่ theluckyspace ได้ทำการออกแบบนั้น จะมีการพิจารณาตามวันเดือนปีเจ้าของกิจการเกิดตามหลักฮวงจุ้ยจีน  โดยมีการออกแบบตามธาตุที่ช่วยส่งเสริมดวงชาตาเจ้าของกิจการ  และพิจารณาร่วมกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ทำให้เป็นที่จดจำ สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์และสื่อถึงตัวตนของบริษัทได้อย่างดีที่สุด การออกแบบเว็บไซต์ฮวงจุ้ย จะส่งผลต่อการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อบริษัทในแง่บวก จะช่วยเสริมในเรื่องการค้าขาย  และจะเป็นที่จดจำได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งธาตุที่ใช้ในการออกแบบจะแบ่งเป็น 5 ธาตุ ได้แก่ ดิน น้ำ ทอง ไฟ ไม้ การออกแบบเว็บไซต์ฮวงจุ้ย ที่ดีจะมีอิทธิพลช่วยทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ในทางกลับกันหากการออกแบบเว็บไซต์ออกมา โดยไม่ได้พิจารณาตามหลักฮวงจุ้ย อาจทำให้กิจการมีอุปสรรคปัญหาได้ เหมาะหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ ช่วยเสริมดวงธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮวงจุ้ย และทีมงานที่มีประสบการณ์การแบบเว็บไซต์ มากกว่า 100 เว็บไซต์

ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ฮวงจุ้ย (แบรนด์ AVIANA)


ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ฮวงจุ้ย (แบรนด์ PRONIA)

สิ่งที่จะได้รับ

ฟรีออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย มูลค่า 5,999

ฟรีออกแบบนามบัตรฮวงจุ้ย มูลค่า 1,999

ฟรี 5 ฤกษ์เปิดเว็บไซต์

ฟรี โดเมนเนม (เฉพาะ .com หรือ .net) และ SSL (HTTPS) 1 ปี

ฟรี พื้นที่ (Server AWS, CPU 1 Core, RAM 512MB, SSD 20GB) 1 ปี

ฟรี สอนการจัดการเว็บแบบ on-site. 1 วัน 3 – 6 ชั่วโมง (เฉพาะในพื้นที่ นอกพื้นที่มีค่าใช้จ่ายค่าที่พัก และค่าเดินทางตามระยะทาง)

ฟรี สอนการจัดการเว็บแบบ online 2 ครั้ง

ฟรี support ปรึกษาเว็บไซต์ แนะนำการแก้ปัญหา 1 ปี

* ปีต่อไป ค่าโดเมนเนม + ค่าพื้นที่ + ค่าบริการ รวม 5,000 บาท/ปี (หรือลูกค้าจะเป็นผู้ต่ออายุด้วยตนเองก็ได้)

*บริการแก้ข้อมูลในเว็บไซต์หลังจากส่งมอบงาน 2,000 บาท / ครั้ง

* รูปที่ใส่ลงในเว็บไซต์ลูกค้าเป็นคนจัดหามาให้ หรือแล้วแต่ตกลง

Compare listings

เปรียบเทียบ