วิธีการรับบริการ ⇁ ออกแบบบ้านใหม่ตามหลักฮวงจุ้ย

1.แจ้งรายละเอียด

แจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้ทางเราออกแบบ ได้แก่ รูปแบบบ้านที่ต้องการ งบประมาณคร่าวๆ

2.ประเมินราคา

ทีมงานทำการประเมินราคา ตกลงขอบเขตงานที่ว่าจ้างและรายละเอียด

3.ชำระเงิน

ชำระเงินมัดจำ 70% งวดที่ 1 จัดทำสัญญา


4.เสนอแบบร่าง

เสนอแบบร่างโดยดูฮวงจุ้ยประกอบ และทำการแก้ไข

5.ชำระมัดจำ

ชำระมัดจำงวดที่ 2 25%


6.จัดทำแบบ

ทางทีมงานจัดทำแบบก่อสร้าง และ จัดส่ง

7.ชำระเงิน

ชำระเงินส่วนที่เหลือ 5%
(กรณีต้องการใบขออนุญาตก่อสร้าง)

6.รอรับแบบ

รอรับใบอนุญาตก่อสร้าง


  1. แจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้ทางเราออกแบบ ได้แก่ รูปแบบบ้านที่ต้องการ งบประมาณคร่าวๆ ข้อมูลรายละเอียดที่ดินที่ต้องการก่อสร้าง แบบภาพถ่าย และขนาดโฉนดที่ดิน
  2. ทีมงานทำการประเมินราคา ตกลงขอบเขตงานที่ว่าจ้างและรายละเอียด
  3. ชำระเงินมัดจำ 70% งวดที่ 1 จัดทำสัญญา
  4. เสนอแบบร่างโดยดูฮวงจุ้ยประกอบ และทำการแก้ไข
  5. ชำระมัดจำงวดที่ 2 25%
  6. ทางทีมงานจัดทำแบบก่อสร้าง และ จัดส่ง
  7. ชำระเงินส่วนที่เหลือ 5% (กรณีต้องการใบขออนุญาตก่อสร้าง)
  8. รอรับใบอนุญาตก่อสร้าง

Compare listings

เปรียบเทียบ