วิธีการรับบริการ ⇁ ปรับแบบบ้านจากแบบสำเร็จรูป

1.เลือก

เลือกแบบบ้านที่คุณสนใจ2.แจ้งรายละเอียด

แจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้ทางเราแก้ไขเพิ่มเติม

3.ประเมินราคา

ทีมงานทำการประเมินราคา ตกลงขอบเขตงานที่ว่าจ้างและรายละเอียด

4.ชำระเงิน

ชำระเงินมัดจำ 70%5.แจ้งโอนเงิน

แจ้งการโอนเงินผ่านทาง QR Code ไลน์

6.จัดทำแบบ

ทางทีมงานจัดทำแบบก่อสร้าง

7.ชำระเงิน

ชำระเงินส่วนที่เหลือ 30%


8.รอรับแบบ

ทางลูกค้ารอรับแบบบ้าน


วิธีรับบริการ
  1. เลือกแบบบ้านที่คุณสนใจ
  2. แจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้ทางเราแก้ไขเพิ่มเติม
  3. ทีมงานทำการประเมินราคา ตกลงขอบเขตงานที่ว่าจ้างและรายละเอียด
  4. ลูกค้าชำระเงินมัดจำ 70%
  5. แจ้งการโอนเงิน
  6. ทางทีมงานจัดทำแบบก่อสร้าง
  7. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ 30%
  8. ทางลูกค้ารอรับแบบบ้าน

Compare listings

เปรียบเทียบ