รู้หรือไม่ “ทางสามแพร่ง” ฮวงจุ้ยช่วยได้จากร้ายกลายเป็นดี

ตามความเชื่อที่มาแต่ครั้งอดีต “ทางสามแพร่ง” นั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่อัปมงคล เป็นที่ชุมนุมของดวงวิญญาณ หรือสัมภเวสีต่างๆ ที่ให้โทษแก่คนธรรมดา ส่วนตามหลักฮวงจุ้ยนั้นทางสามแพร่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ดี ผู้คนที่อยู่ในบริเวณทางสามแพร่งจะไม่มีความสงบสุข แต่ หลักฮวงจุ้ยสามารถช่วยบรรเทาเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้ ลองดูว่าสามารถแก้เคล็ดทางสามแพร่งได้อย่างไรบ้าง

1. ติดกระจกแปดเหลี่ยม

สำหรับบ้านที่อยู่บริเวณทางสามแพร่งนั้นการติดกระจกแปดเหลี่ยมที่เป็นยันต์แปดทิศจะสามารถช่วยบรรเทาความโชคร้ายได้ เนื่องจากกระจกแปดเหลี่ยมยันต์แปดทิศเป็นของมงคลที่สามารถสะท้อนสิ่งไม่ดีต่างๆ ออกไป และยังสามารถกระจายพลังงานไม่ดีให้สลายกลายเป็นพลังงานที่ดีได้ 
ดังนั้นการติดตั้งกระจกแปดเหลี่ยมยันต์แปดทิศไว้บริเวณหน้าบ้านที่อยู่ติดทางสามแพร่งก็เป็นการแก้เคล็ดเพื่อเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี

2. ติดกระจกนูน

ตามความเชื่อของหลักฮวงจุ้ยนั้นกระจกนูนจะมีพลังงานที่สามารถสะท้อนสิ่งไม่ดีต่างๆ ออกไปไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณบ้าน เมื่อทางสามแพร่งเป็นจุดชุมนุมของพลังที่ไม่ดี การติดตั้งกระจกนูนไว้บริเวณหน้าบ้านที่ติดกับทางสามแพร่งก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้พลังร้ายเหล่านั้นเข้ามาในบ้านเช่นกัน

3. ปลูกต้นไม้สูงหน้าบ้าน

การปลูกต้นไม้สูงหน้าบ้านในที่นี้หมายถึงปลูกต้นไม้ตามบริเวณแนวรั้วให้สูงกว่าตัวบ้าน ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยนั้นต้นไม้ถือว่าเป็นธาตุไม้ มีความสามารถในการคุ้มครองป้องกันคนในบ้านจากพลังงานไม่ดีต่างๆ ได้ ดังนั้นการปลูกต้นไม้สูงหน้าบ้านจึงเป็นการให้ต้นไม้ช่วยสะท้อนพลังงานไม่ดีออกไป และคุ้มครองผู้อาศัยภายในบ้านจากพลังงานที่ไม่ดีนั่นเอง

นอกจากนั้นการปลูกต้นไม้สูงบริเวณรั้วบ้านด้านที่ติดกับทางสามาแพร่งยังช่วยให้บ้านมีเสียงรบกวนน้อยลง เนื่องจากต้นไม้เหล่านั้นจะทำหน้าที่สะท้อน และดูดซับเสียงรบกวนต่างๆ จากภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนผู้พักอาศัยภายในบ้านนั่นเอง

4. สร้างรั้วให้สูง

การสร้างรั้วให้สูงมากกว่าปกติในบริเวณที่ติดกับทางสามแพร่งนั้นถือว่าเป็นการช่วยป้องกันพลังงานไม่ดีไม่ให้เข้ามาภายในบ้านได้เหมือนการปลูกต้นไม้ ดังนั้นถ้าไม่สะดวกในการปลูกต้นก็สามารถที่จะสร้างรั้วให้สูงก็ได้
ซึ่งการสร้างรั้วสูงนอกจากจะเป็นการช่วยสะท้อนพลังงานไม่ดีไม่ให้เข้ามารบกวนผู้พักอาศัยภายในบ้านแล้ว ความสูงของรั้วยังช่วยป้องกันอันตราย และสิ่งรบกวนจากภายนอกได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นแสงไฟของรถที่สัญจรไปมา หรือการมองเข้ามาภายในบ้านจากบุคคลที่ผ่านไปผ่านมา

5. กำหนดตำแหน่งประตู

ถ้าจำเป็นต้องสร้างบ้านในบริเวณทางสามแพร่ง ให้ดูว่าทางสามแพร่งนั้นพุ่งเข้ามาหาบ้านในทิศทางไหน เมื่อรู้จุดแล้วให้ออกแบบ หรือแก้ไขแบบบ้านไม่ให้ประตูตรงกับทางสามแพร่งที่พุ่งเข้ามา เพื่อเป็นการปิดกั้นไม่ให้พลังงานไม่ดีนั้นเข้ามาภายในบ้านได้ และไม่ควรเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ ควรเปิดเฉพาะเข้าออกเท่านั้น

6. ทาสีกำแพงบ้าน

ถ้าบ้านไหนไม่สะดวกในการปลูกต้นไม้ หรือทำกำแพงให้สูง การทาสีกำแพงบ้านฝั่งที่ติดทางสามแพร่งก็จะช่วยแก้เคล็ดทางสามแพร่งได้ เพราะสีเขียวถือว่าเป็นสีของธาตุไม้ การทาสีรั้วบ้านก็จะเป็นการเพิ่มธาตุไม้ทำให้ช่วยสะท้อนพลังงานไม่ดีไม่ให้เข้ามาภายในบ้านได้

7. จัดสวนหน้าบ้าน

การแก้เคล็ดทางสามแพร่งวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้ธาตุไม้ การจัดสวนบริเวณหน้าบ้านที่ติดทางสามแพร่งจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้แก้เคล็ดทางสามแพร่งได้ และการมีพื้นที่จัดสวนหน้าบ้านจะเป็นการทำให้มีพื้นที่ว่างระหว่างหน้าบ้านที่เป็นทางสามแพร่งกับตัวบ้าน เมื่อมีพลังงานไม่ดีเข้ามาจะเจอกับสวนที่เป็นธาตุไม้คอยสะท้อนออกไป 
นอกจากนี้ระยะห่างระหว่างทางสามแพร่งกับตัวบ้านก็จะช่วยให้พลังงานไม่ดีเข้ามาในบ้านได้น้อยลงอีกด้วย ซึ่งระยะห่างที่เหมาะสมนั้นควรมีระยะประมาณ 3 – 4 เมตร

8. เพิ่มทางเท้าหน้าบ้าน การเพิ่มทางเท้าหน้าบ้านนั้นเปรียบเสมือนการเพิ่มกำแพง และเพิ่มระยะห่างระหว่างบริเวณบ้านกับทางสามแพร่ง ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยกำแพง และระยะห่างจะช่วยป้องกันพลังงานที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาภายในบ้านได้โดยง่ายนั่นเอง โดยทางเท้านั้นอาจจะทำเป็นเพียงทางเท้าเล็กภายในอาณาเขตบ้านของตัวเองโดยร่นระยะกำแพงเข้ามาเล็กน้อย จากนั้นให้นำกระถางต้นไม้มาวางแล้วปลูกต้นไม้ไว้ก็จะช่วยแก้เคล็ดทางสามแพร่งได้ 

จะเห็นได้ว่าการแก้เคล็ดทางสามแพร่งให้จากร้ายกลายเป็นดีตามหลักฮวงจุ้ยนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็เหมาะกับบ้านที่มีรูปแบบ และความเหมาะสมแตกต่างกันออกไป การเลือกใช้หลักฮวงจุ้ยในการแก้เคล็ดทางสามแพร่งนั้นเป็นความเชื่อที่อิงหลักเหตุผล เมื่อลองนำไปทำตามก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอน

สนใจแบบบ้านฮวงจุ้ยสำเร็จรูปเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่

Line : @theluckyspace

Compare listings

เปรียบเทียบ