ทริคในตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์มงคลประเภทอสังหาฯ


การตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์ มงคลนั้นเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่สืบเนื่องมายาวนานว่าการตั้งชื่อบริษัทตามหลักเลขศาสตร์ของดวงดาวนั้น ถ้าเลือกได้ชื่อในกลุ่มของดวงดาวที่ดี ย่อมส่งเสริมหนุนนำให้เจ้าของชื่อประสบความสุขความสำเร็จรุ่งโรจน์ “

ทริคในตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์มงคลประเภทอสังหาฯ

 การตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์ มงคลนั้นเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่สืบเนื่องมายาวนานว่าการตั้งชื่อบริษัทตามหลักเลขศาสตร์ของดวงดาวนั้น ถ้าเลือกได้ชื่อในกลุ่มของดวงดาวที่ดี ย่อมส่งเสริมหนุนนำให้เจ้าของชื่อประสบความสุขความสำเร็จรุ่งโรจน์ แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มดาวบาปพระเคราะห์ชีวิตอาจประสบกับปัญหาอุปสรรคและความล้มเหลวได้เช่นกัน วิชาโหราศาสตร์มีการกำหนดตัวเลขแทนค่าดวงดาว ศาสตร์การตั้งชื่อบริษัท ก็มีการถอดรหัสตัวอักษรออกเป็นตัวเลขให้ค่าตัวเลขสัมพันธ์กับดวงดาว ซึ่งดวงดาวแต่ละดวงต่างก็มีคุณลักษณะเฉพาะของตนเองและเมื่อดาวอยู่รวมกัน ก็จะมีทั้งดาวคู่มิตรและดาวศัตรู โดยดาวคู่มิตรจะส่งเสริมเกื้อหนุนให้เจริญรุ่งเรือง ส่วนดาวคู่ศัตรูก็จะบั่นทอนให้มีอุปสรรค พบเจอปัญหานานานัปการ จึงควรตั้งชื่อให้มีดวงดาวที่ดีมาประกอบในชื่อเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กิจการประสบความสำเร็จ

      ลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ เช่น ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน โดยมีลักษณะประกอบการจัดสรรที่ดิน หรือก่อสร้างอาคารขึ้นมาแบ่งเป็นห้องชุด หรือแบ่งให้เช่าเป็นส่วนๆ เพื่อการค้า เช่น กรณีศูนย์การค้า เป็นต้น

        ในการตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์ เป็นอีกหนึ่งเรื่องของการเริ่มต้นกิจการที่มีความสำคัญ  เพราะต้องคิดถึงภาพลักษณ์และให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค ต้องตั้งชื่อบริษัท มงคลให้ถูกหลัก เพื่อความเป็นสิริมงคลของบริษัทให้เฮงรับทรัพย์ ประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า และนอกจากนี้การตั้งชื่อบริษัทต้องตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับประเภทของกิจการ เพื่อให้กิจการนั้นดูมีความน่าเชื่อถือและง่ายต่อการจดจำ เช่น เมื่อได้อ่านชื่อบริษัทแล้วสามารถทราบได้เลยว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทใด ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการตั้งชื่อ และชื่อที่ควรมีอยู่ในธุรกิจประเภทก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์มีดังนี้

งนั้นการให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์ ควรเป็นชื่อที่มีความชัดเจน ทั้งในเรื่องความหมาย เอกลักษณ์ จุดเด่น ความเป็นมงคลและสมพงศ์กับดวงชาตาเจ้าของกิจการ และหุ้นส่วน เสริมดวงกิจการให้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่ง พิจารณาจากหลักเลขศาสตร์ตามภาษาหลักในการตั้งชื่อ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆ การตั้งชื่อบริษัทที่ดี สามารถบ่งบอกตัวตนหรือธุรกิจ ที่ทำได้เป็นอย่างดี และจะเป็นชื่อที่จะต้องใช้ในการทำการตลาดด้วย ชื่อบริษัทมีผลต่อภาพลักษณ์และจุดยืนในตลาด ช่วยเสริมดวงชาตาของกิจการให้ราบรื่น ประสบความสำเร็จ กิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Compare listings

เปรียบเทียบ