ทริคในการตั้งชื่อมงคลประเภทรับเหมาก่อสร้าง

“การตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์ มงคลนั้นเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่สืบเนื่องมายาวนานว่าการตั้งชื่อบริษัทตามหลักเลขศาสตร์ของดวงดาวนั้น ถ้าเลือกได้ชื่อในกลุ่มของดวงดาวที่ดี ย่อมส่งเสริมหนุนนำให้เจ้าของชื่อประสบความสุขความสำเร็จรุ่งโรจน์ “

ทริคในการตั้งชื่อมงคลประเภทรับเหมาก่อสร้าง

การตั้งชื่อบริษัทมงคลนั้น เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่สืบเนื่องมายาวนานว่าการตั้งชื่อบริษัทตามหลักเลขศาสตร์ของดวงดาวนั้น ถ้าเลือกได้ชื่อบริษัทในกลุ่มของดวงดาวที่ดี ย่อมส่งเสริมหนุนนำให้เจ้าของชื่อประสบความสุขความสำเร็จรุ่งโรจน์ แต่ถ้าหากต้งชื่อบริษัทอยู่ในกลุ่มดาวบาปพระเคราะห์ชีวิต อาจประสบกับปัญหาอุปสรรคและความล้มเหลวได้เช่นกัน วิชาโหราศาสตร์มีการกำหนดตัวเลขแทนค่าดวงดาว ศาสตร์การตั้งชื่อบริษัทก็มีการถอดรหัสตัวอักษรออกเป็นตัวเลขให้ค่าตัวเลขสัมพันธ์กับดวงดาว ซึ่งดวงดาวแต่ละดวงต่างก็มีคุณลักษณะเฉพาะของตนเองและเมื่อดาวอยู่รวมกัน ก็จะมีทั้งดาวคู่มิตรและดาวศัตรู โดยดาวคู่มิตรจะส่งเสริมเกื้อหนุนให้เจริญรุ่งเรือง มีบริวาร และหุ้นส่วนที่ดีและคอยเกื้อกูล และช่วยเหลือ หากเราตั้งชื่อบริษัทโดยมีเลขศาสตร์เป็นคู่ศัตรู ก็จะบั่นทอนให้มีอุปสรรค พบเจอปัญหานานานัปการ เพราะฉะนั้นเราจึงควรตั้งชื่อให้มีดวงดาวที่ดีมาประกอบในชื่อ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กิจการประสบความสำเร็จ

     ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีลักษณะพิเศษต่างจากธุรกิจการผลิต หรือธุรกิจ ซื้อมาขายไป เนื่องจากมีการดำเนินการแยกเป็นโครงการ โดยต้องมีกระบวนการในการประมาณการกิจกรรมของงานก่อสร้าง มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่ต้องสอดคล้องกับงานก่อสร้างหลัก มีการประเมินต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน มีการจัดข้อเสนอราคา เพื่อแข่งขันในการรับงาน ทั้งนี้ธุรกิจรับเหมา ยังมีความเกี่ยวข้องกับคน วัสดุ เครื่องจักร และค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

       นอกจากนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมดวงกิจการให้มั่งคั่งและร่ำรวย ได้ก็คือการออกแบบโลโก้ให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะโลโก้นั้นเป็นการสื่อถึงภาพลักษณ์ของบริษัท ที่สำคัญโลโก้ควรสื่อถึงธุรกิจอย่างชัดเจน การออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย จะมีการเลือกสีและรูปทรงที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น จะส่งผลต่อการรับรู้ และเป็นที่จดจำภาพลักษณ์ของตัวบริษัทได้ง่ายขึ้น โลโก้ฮวงจุ้ยที่ดีนั้น ควรจะมีการพิจารณาตามวันเดือนปีเกิดตามหลักฮวงจุ้ยจีน โดยเลือกใช้รูปทรงและสีที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจและเจ้าของกิจการให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า นอกจากนั้นยังพิจารณาตามหลักการออกแบบโลโก้ที่ง่ายต่อการจดจำ สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์และสื่อถึงกิจการได้อย่างดีที่สุดค่ะ ซึ่งหลายๆ ท่าน มีความต้องการที่จะจัดตั้งบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งในการตั้งชื่อนั้นควรเป็นชื่อที่มงคลเสริมดวงเจ้าของกิจการ นอกจากนี้การตั้งชื่อที่ดีและให้เป็นที่จดจำง่าย ควรเป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ยกตัวอย่าง เช่น construction , design, builder, development ,engineering,interior เพราะฉะนั้นการตั้งชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างก็ควรมี keyword เหล่านี้อยู่ด้วยเช่นกัน เพราะจะช่วยให้ลูกค้าสามารถทราบถึงธุรกิจที่เราได้ทันที

Compare listings

เปรียบเทียบ