ทริคในการตั้งชื่อบริษัทมงคลประเภทการเกษตร


“การตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์ หรือชื่อร้านมงคลนั้นเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่สืบเนื่องมายาวนานว่าการตั้งชื่อบริษัทตามหลักเลขศาสตร์ของดวงดาวนั้น ถ้าเลือกได้ชื่อในกลุ่มของดวงดาวที่ดี ย่อมส่งเสริมหนุนนำให้เจ้าของชื่อประสบความสุขความสำเร็จรุ่งโรจน์ “

ทริคในการตั้งชื่อบริษัทมงคลประเภทการเกษตร

 การตั้งชื่อบริษัทมงคลนั้น เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่สืบเนื่องมายาวนานว่าการตั้งชื่อบริษัทตามหลักเลขศาสตร์ของดวงดาวนั้น ถ้าเลือกได้ชื่อในกลุ่มของดวงดาวที่ดี ย่อมส่งเสริมหนุนนำให้เจ้าของกิจการประสบความสำเร็จที่รุ่งโรจน์และมีความสุข แต่หาเราตั้งชื่อบริษัทที่ไม่ได้ดูตามหลักเลขศาสตร์ หรือ อยู่ในกลุ่มดวงดาวบาปพระเคราะห์ อาจจะส่งผลให้ กิจการที่ทำอยู่นั้น ประสบกับปัญหาอุปสรรคและความล้มเหลวได้เช่นกัน วิชาโหราศาสตร์มีการกำหนดตัวเลขแทนค่าดวงดาว ศาสตร์การตั้งชื่อบริษัทก็มีการถอดรหัสตัวอักษรออกเป็นตัวเลขให้ค่าตัวเลขสัมพันธ์กับดวงดาว ซึ่งเรียกว่าหลักเลขศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่เราใช้ในการพิจารณในการตั้งชื่อบริษัท ซึ่งดวงดาวแต่ละดวงต่างก็มีคุณลักษณะเฉพาะของตนเองและเมื่อดาวอยู่รวมกัน ก็จะมีทั้งดาวคู่มิตรและดาวศัตรู โดยดาวคู่มิตรจะส่งเสริมเกื้อหนุนให้ธุรกิจที่คุณทำนั้นเจริญรุ่งเรือง ช่วยเสริมในเรื่องคู่ค้าคู่สัญญา หรือช่วยในเรื่องของการประสานงานให้การติดต่อต่างๆนั้นลุ่ล่วงไปได้ด้วยดี ส่วนดาวคู่ศัตรูก็จะบั่นทอนให้มีอุปสรรค อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องการทะเลาะเบาะแว้ง พบเจอปัญหานานานัปการ ดังนั้นเราจึงควรตั้งชื่อบริษัทให้มีดวงดาวที่ดีมาประกอบในชื่อ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กิจการนั้นประสบความสำเร็จ

    อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือการออกแบบโลโก้ให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะโลโก้นั้นเป็นการสื่อถึงภาพลักษณ์ของบริษัท ที่สำคัญโลโก้ควรสื่อถึงธุรกิจอย่างชัดเจน การออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย จะมีการเลือกสีและรูปทรงที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น จะส่งผลต่อการรับรู้ และเป็นที่จดจำภาพลักษณ์ของตัวบริษัทได้ง่ายขึ้น โลโก้ฮวงจุ้ยที่ดีนั้น ควรจะมีการพิจารณาตามวันเดือนปีเกิดตามหลักฮวงจุ้ยจีน โดยเลือกใช้รูปทรงและสีที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจและเจ้าของกิจการให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า นอกจากนั้นยังพิจารณาตามหลักการออกแบบโลโก้ที่ง่ายต่อการจดจำสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์และสื่อถึงกิจการได้อย่างดีที่สุดค่ะ

   เคล็ดลับในการตั้งชื่อบริษัท ที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ได้แก่ จำหน่าย-ผลิตปุ๋ยเคมี  จำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งหลายๆ ท่าน มีความต้องการที่จะจัดตั้งบริษัทเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งในการตั้งชื่อบริษัทที่ดีนั้น ควรเป็นชื่อที่มงคลเสริมดวงเจ้าของกิจการ นอกจากนี้การตั้งชื่อที่ดีและให้เป็นที่จดจำง่าย ควรเป็นชื่อที่สื่อให้ทราบถึงลักษณะ ประเภทของกิจการ ยกตัวอย่างดังนี้ เช่น Agriculture , biotech , green , Agro ,industry  เพราะฉะนั้นการตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์ หรือตั้งชื่อร้าน ที่เกี่ยวข้องกับการการเกษตรก็ควรมี keyword เหล่านี้อยู่ด้วยเช่นกัน เพราะจะช่วยให้ลูกค้าสามารถทราบถึงธุรกิจที่เราได้ทันที

ตัวอย่างชื่อบริษัทมงคลและโลโก้ฮวงจุ้ย

ดังนั้นการให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อบริษัท ชื่อแบรนด์ หรือชื่อร้าน ที่ดีนั้น ควรเป็นชื่อที่มีความชัดเจน ทั้งในเรื่องความหมาย เอกลักษณ์ จุดเด่น ความเป็นมงคลและสมพงศ์กับดวงชาตาเจ้าของกิจการ และหุ้นส่วน เสริมดวงกิจการให้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่ง พิจารณาจากหลักเลขศาสตร์ตามภาษาหลักในการตั้งชื่อ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆ การตั้งชื่อบริษัท ชื่อแบรนด์ หรือชื่อร้านที่ดี สามารถบ่งบอกตัวตนหรือธุรกิจ ที่ทำได้เป็นอย่างดี และจะเป็นชื่อที่จะต้องใช้ในการทำการตลาดด้วย ชื่อบริษัทมีผลต่อภาพลักษณ์และจุดยืนในตลาด ช่วยเสริมดวงชาตาของกิจการให้ราบรื่น ประสบความสำเร็จ กิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Compare listings

เปรียบเทียบ