ทริคดีๆ…..ในการตั้งชื่อบริษัทหรือตั้งชื่อแบรนด์มงคลประเภทความงาม

การตั้งชื่อบริษัทหรือตั้งชื่อแบรนด์ ที่เป็นมงคลนั้น นั้นเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่สืบเนื่องมายาวนานว่าการตั้งชื่อบริษัทตามหลักเลขศาสตร์ของดวงดาวนั้น ถ้าเลือกได้ชื่อในกลุ่มของเลขศาสตร์ มีพลังของดวงดาวที่ดี ย่อมส่งเสริมหนุนนำให้เจ้าของชื่อประสบความสุขความสำเร็จรุ่งโรจน์ “

ทริคดีๆ…..ในการตั้งชื่อบริษัทหรือตั้งชื่อแบรนด์มงคลประเภทความงาม

การตั้งชื่อบริษัทหรือตั้งชื่อแบรนด์ ที่เป็นมงคลนั้น นั้นเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่สืบเนื่องมายาวนานว่าการตั้งชื่อบริษัทตามหลักเลขศาสตร์ของดวงดาวนั้น ถ้าเลือกได้ชื่อในกลุ่มของเลขศาสตร์ มีพลังของดวงดาวที่ดี ย่อมส่งเสริมหนุนนำให้เจ้าของชื่อประสบความสุขความสำเร็จรุ่งโรจน์ แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มดาวบาปพระเคราะห์ชีวิตอาจประสบกับปัญหาอุปสรรคและความล้มเหลวได้เช่นกัน วิชาโหราศาสตร์มีการกำหนดตัวเลขแทนค่าดวงดาว ศาสตร์การตั้งชื่อก็มีการถอดรหัสตัวอักษรออกเป็นตัวเลขให้ค่าตัวเลขสัมพันธ์กับดวงดาว ซึ่งดวงดาวแต่ละดวงต่างก็มีคุณลักษณะเฉพาะของตนเองและเมื่อดาวอยู่รวมกัน ก็จะมีทั้งดาวคู่มิตรและดาวศัตรู โดยดาวคู่มิตรจะส่งเสริมเกื้อหนุนให้เจริญรุ่งเรือง ส่วนดาวคู่ศัตรูก็จะบั่นทอนให้มีอุปสรรค พบเจอปัญหานานัปการ ดังนั้นเจ้าของกิจการจึงควรตั้งชื่อตั้งชื่อบริษัท หรือชื่อแบรนด์ ให้มีดวงดาวที่ดีมาประกอบในชื่อเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กิจการประสบความสำเร็จ

     ในการตั้งชื่อบริษัทตั้งชื่อแบรนด์เป็นอีกหนึ่งเรื่องของการเริ่มต้นกิจการที่มีความสำคัญ  เพราะต้องคิดถึงภาพลักษณ์และให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค ควรตั้งชื่อบริษัทให้มงคลถูกหลัก เพื่อความเป็นสิริมงคลของบริษัทและแบรนด์ให้เฮงรับทรัพย์ เพิ่มความประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า และนอกจากนี้การตั้งชื่อบริษัทมงคลตั้งชื่อแบรนด์มงคล ควรตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับประเภทของกิจการ เพื่อให้กิจการนั้นดูมีความน่าเชื่อถือและง่ายต่อการจดจำ เช่น เมื่อได้อ่านชื่อบริษัทแล้วสามารถทราบได้เลยว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทใด ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการตั้งชื่อ

        ธุรกิจเกี่ยวกับด้านความสวยความงาม ได้แก่ ธุรกิจสปา อาหารเสริม สามารถเปิดเป็นร้าน บริษัท หรือสร้างเป็นแบรนด์ได้ ในการจัดตั้งบริษัทเกี่ยวกับความงาม อาจจะมีแบรนด์เครื่องสำอาง แบรนด์อาหารเสริมหรือร้านเกี่ยวกับความสวยความงามหลายธุรกิจ  อยู่ภายในบริษัทเดียวกัน วันนี้อ.ชัญ thelucky จะมาแนะนำ ไอเดียที่มักจะนำมาใช้ในการตั้งชื่อบริษัท ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงาม และชื่อที่ควรมีอยู่ในธุรกิจประเภทความงาม สปา อาหารเสริม มีดังนี้

ดังนั้นการให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อบริษัท การตั้งชื่อแบรนด์ที่เป็นมงคล โดยเป็นชื่อที่มีความชัดเจน ทั้งในเรื่องความหมาย เอกลักษณ์ จุดเด่น ความเป็นมงคลและสมพงศ์กับดวงชาตาเจ้าของกิจการ และหุ้นส่วน เสริมดวงกิจการให้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่ง พิจารณาจากหลักเลขศาสตร์ตามภาษาหลักในการตั้งชื่อ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ชื่อบริษัทที่ดี ชื่อแบรนด์ที่ดี สามารถบ่งบอกตัวตนหรือธุรกิจ ที่ทำได้เป็นอย่างดี และจะเป็นชื่อที่จะต้องใช้ในการทำการตลาดด้วย ชื่อบริษัทมีผลต่อภาพลักษณ์และจุดยืนในตลาด ช่วยเสริมดวงชาตาของกิจการให้ราบรื่น ประสบความสำเร็จ กิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

          สำหรับใครที่ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลในเรื่องของการตั้งชื่อบริษัท หรือ ชื่อแบรนด์สินค้าที่มีความเป็นมงคล พร้อมทั้งสร้างความภาพลักษณ์ที่น่าจดจำตั้งแต่แรกพบ อ.ชัญ thelucky ก็มีบริการตั้งชื่อบริษัท  ชื่อแบรนด์มงคลด้วยค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ