รู้ยัง !! 4 เคล็ดลับออกแบบโลโก้อสังหาฮวงจุ้ยเสริมดวง ร่ำรวย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?

ธุรกิจที่เป็นการประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ เช่นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน โดยมีลักษณะประกอบการจัดสรรที่ดิน หรือก่อสร้างอาคารขึ้นมาแบ่งเป็นห้องชุด หรือแบ่งให้เช่าเป็นส่วนๆ เพื่อการค้า เช่น กรณีศูนย์การค้า เป็นต้น

การออกแบบโลโก้อสังหาริมทรัพย์ที่ดี นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะโลโก้นั้นเป็นการสื่อถึงภาพลักษณ์ของบริษัท  การออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยที่ดีควรจะมีการวิเคราะห์ดวงชาตา เจ้าของกิจการ และหุ้นส่วนประกอบ เพื่อให้มีการเลือกสีและรูปทรงที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น จะส่งผลต่อการรับรู้ และเป็นที่จดจำภาพลักษณ์ของตัวบริษัทได้ง่ายขึ้น ซึ่งในการออกแบบโลโก้อสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีหลักการในการออกแบบดังนี้

1.ควรออกแบบโลโก้ให้เรียบง่าย ต่อการจดจำ ความเรียบง่ายจะทำให้โลโก้มีความยืดหยุ่น สามารถนำไปใช้บนสื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้โลโก้เป็นที่จดจำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

2.ออกแบบโลโก้ให้มีความพิเศษ โดยออกแบบโลโก้ให้สื่อถึงประเภทของธุรกิจ ได้แก่ ออกแบบโลโก้ให้มีภาพลักษณ์ที่สื่อถึงอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ คอนโด บ้าน ตึกสูง จะช่วยเสริมภาพลักษณ์และทำให้สามารถทราบถึงลักษณะของธุรกิจที่ทำ

3.เลือก ใช้ธาตุดิน เสริมดวงธุรกิจ ในการออกแบบโลโก้ เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีธาตุดินเป็นหลัก องค์ประกอบที่ใช้เสริมธาตุดินที่ใช้ในการออกแบบได้แก่ สี่เหลี่ยม หรือ สีน้ำตาล ครีม เหลือง จะช่วยส่งเสริมให้กิจการนั้นมีความเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง

4.ควรออกแบบโลโก้ให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ย โดยพิจารณาจากวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด เพศ ของเจ้าของกิจการและหุ้นส่วน ว่าธาตุดิถี เจ้าของและหุ้นส่วนเป็นธาตุใด ควรจะเลือกธาตุใดมาส่งเสริม จะต้องใช้รูปทรงและสีแบบไหนบ้างให้เสริมดวงชาจาให้กิจการนั้นได้เจริญรุ่งเรือง มั่นคงตลอดไป

ดังนั้นการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยนั้น ไม่ได้เป็นเพียงการออกแบบตามความชอบเท่านั้น จะต้องมีหลักการพิจารณาอย่างละเอียดก่อนที่จะออกแบบได้โดยผ่านหลักพิจารณาทางด้านฮวงจุ้ยจีน ที่จะช่วยส่งเสริมดวงชาตาของธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และมั่นคงตลอดไป

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ