ชัยภูมิภายใน

สิ่งสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาว่า บ้านหรือ อสังหาที่เราต้องการซื้อนั้น ดีหรือไม่ เราจะใช้หลักฮวงจุ้ยชัยภูมิ เป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งจะแบ่งเป็น ชัยภูมิภายนอก และ ชัยภูมิภายใน ซึ่งหลักในการพิจารณาชัยภูมิภายนอกเราได้กล่าวไปแล้วในบทความที่แล้ว

ชัยภูมิภายเป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และนำความรู้ติดตัวไปเลือกซื้อบ้าน หรือปรับปรุงบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ยชัยภูมิ ยกตัวอย่างหลักฮวงจุ้ยชัยภูมิที่เรามักจะเคยได้ยินกันมา ได้แต่แก่ “ประตูแต่ละบานไม่ตรงกัน”  หรือ “บ้านที่มีประตูหน้าบ้านตรงกับหลังบ้านเป็นบ้านที่ไม่ดี จะทำให้เงินทองรั่วไหล”  สิ่งเหลานี้เองเป็นหลักการดูฮวงจุ้ยตามชัยภูมิภายในบ้านที่คนแก่นั้นได้เล่าสืบต่อกันมา

ชัยภูมิภายใน  จะพิจารณาตั้งแต่การจัดวางแปลนและทิศทางของสิ่งต่างๆภายในบ้านไม่ว่าจะเป็น ทิศการวาง ประตู การจัดวางห้องนอน ครัว และห้องน้ำ


หลักการเบื้องต้นของการจัดชัยภูมิภายใน คือ  ต้องการให้พลังชี่นั้นไหลเวียนไปทั่วถึงทุกบริเวร

นอกจากนั้นสิ่งอื่นที่ต้องคำนึงคือ

1.การรักษาความสะอาด

2.เป็นระเบียบเรียบร้อย

3.ไม่รกรุงรังหรือวางสิ่งของมากเกินไปส่วนรายละเอียดการจัดแต่ละห้องมีข้อที่ควรจัดหรือข้อควรระวังไม่ให้มีเกิดขึ้นแต่ละส่วนของบ้าน

ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยในการจัดบ้านตามหลักชัยภูมิภายในที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้

  1. ระดับพื้นหน้าบ้านสูงกว่าหลังบ้านไม่ดี จะส่งผลในเรื่อง การมีปากเสียง คดีความ และความเจ็บป่วย
  2. ประตูบ้านที่ตรงกับประตูบานอื่น จะส่งผลในเรื่อง ความเจ็บป่วย การทะเลาะเบาะแว้ง
  3. หากอยู่บริเวณหน้าบ้าน สามารถมองเห็นก็อกน้ำ ที่อยู่ในบ้านจะไม่ดี ส่งผลในเรื่อง จะทำให้ทรัพย์รั่วไหล
  4. ประตูหน้าบ้านที่ตรงกับประตูหลังบ้าน จะส่งผลในเรื่องเก็บทรัพย์ไม่อยู่
  5. ห้องน้ำหากอยู่ในตำแหน่งกลางห้องนอน จะส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในห้องนั้น  ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ เจ็บป่วยง่าย โดยหาสาเหตุไม่ได้
  6. ผนังหลังเตาไฟควรเป็นผนังทึบ จะช่วยส่งเสริม โชคลาภ ให้เจริญรุ่งเรือง
  7. เตาไฟกับอ่างล้างชามห้ามอยู่ติดกัน จะส่งผลให้คนในบ้านขัดแย้งกัน และเสียทรัพย์สิน
  8. น้ำกับไฟไม่ควรปะทะกัน จะส่งผลในเรื่องปัญหาทางด้านชู้สาว
  9. ประตูห้องนอนสองห้องตรงกัน  จะส่งผลให้คนที่อายุมากกว่า เจ็บป่วยบ่อย
  10. เตียงนอนควรจะตั้งอยู่ในมุมทแยงกับประตูดีที่สุด

ตัวอย่างการจัดชัยภูมิภายใน เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ในการจัดชัยภูมิภายในแบบสมบูรณ์นั้นจะมีหลักในการพิจารณาเพิ่มเติมอื่นๆอีก สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านสำเร็จรูปที่ก่อสร้างพร้อมจำหน่ายแล้ว ก็สามารถนำเงื่อนไขในการจัดชัยภูมิบางส่วนไปใช้ได้

Compare listings

เปรียบเทียบ