ความสัมพันธ์ของธาตุฮวงจุ้ยและรูปทรงในการออกแบบโลโก้

ความสัมพันธ์ของธาตุฮวงจุ้ยและรูปทรงในการออกแบบโลโก้

หลักการ 5 ธาตุ กับการดำรงชีพของมนุษย์

          บรรพบุรุษชาวจีนแต่โบราณได้เรียนรู้และศึกษาหลักการของธาตุทั้ง 5 บนโลกมนุษย์จนแตกฉาน และพบว่าธาตุสำคัญทั้ง 5 ธาตุ อันได้แก่ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง และธาตุน้ำ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ต่างก็เป็นตัวก่อเกิดให้แก่กัน ในขณะเดียวกันก็สามารถทำลายล้างซึ่งกันและกันได้  หลักการของ 5 ธาตุดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาประยุกต์และแก้ไข ปรับเปลี่ยนสภาพ แวดล้อมของที่อยู่อาศัย ตลอดจนนำมาใช้เสริมสิริมงคล ให้แก่มวลมนุษย์ เพื่อให้สามารถดำรงอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข ซึ่งความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ก็จะก่อเกิดเป็นวงจรขึ้นดังนี้

สัญลักษณ์ของธาตุ

ธาตุทอง

 ธาตุทอง มีรูปทรงเป็นวงกลม เป็นลักษณะของธาตุทอง ส่งเสริมในเรื่องของการเงินเเละความเจริญก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรือง สามารถออกแบบเป็นรูปดาวเสาร์ ลูกโลก วงแหวน ลูกบอล หรือวัตถุทรงกลม เป็นต้น เพื่อสื่อถึงธาตุทองได้

ธาตุน้ำ

ธาตุน้ำ มีรูปทรงเป็นคลื่น เป็นลักษณะของธาตุน้ำ ส่งเสริมให้มีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสาย การติดต่อสื่อสารให้เป็นไปอย่างลื่นไหลไม่ติดขัด สามารถออกแบบเป็นรูปคลื่นน้ำ หยดน้ำ เส้นโค้ง รูปทรงอิสระ เป็นต้น เพื่อสื่อถึงธาตุน้ำได้

ธาตุไม้

  ธาตุไม้ มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นลักษณะของธาตุไม้ ส่งเสริมในเรื่องของการเติบโต การงอกเงย ความสวยงาม สามารถออกแบบเป็นรูปดอกไม้ ต้นไม้ เป็นต้น เพื่อสื่อถึงธาตุไม้ได้

ธาตุไฟ

   ธาตุไฟ มีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมเป็นลักษณะของธาตุไฟ ส่งเสริมในเรื่องของความโดดเด่น ความกระจ่าง ความร้อนแรง ชื่อเสียง ความสวยงาม ความยินดี และการประสบความสำเร็จ สามารถออกแบบเป็นรูปภูเขายอดแหลม พระอาทิตย์ สายฟ้า ดาวห้าแฉก เพื่อสื่อถึงธาตุไฟได้

ธาตุดิน

 ธาตุดิน มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นลักษณะของธาตุดิน ส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคง เป็นปึกแผ่นของกิจการ สามารถออกแบบเป็นรูปภูเขา ก้อนดิน ก้อนหิน สี่เหลี่ยมทับซ้อน เป็นต้นเพื่อสื่อถึงธาตุดินได้  

ดังนั้นการออกแบบโลโก้จึงจำเป็นต้องออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อช่วยเสริมดวงชาตาให้กิจการนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จได้

Compare listings

เปรียบเทียบ