ข้อแตกต่างของการจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่คนทำธุรกิจควรรู้

หากท่านใดที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่พูดถึง การจดทะเบียนบริษัท และการจดห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าท่านจะหาข้อมูลด้วยตัวเอง หรือได้รับคำแนะนำจากเพื่อนหรือคนใกล้ตัว การขอจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนก็อาจจะ ทำให้ท่านสับสนอยู่ไม่มากก็น้อย และหากคุณอยากรู้ว่า การจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นแตกต่างกันอย่างไร ยื่นจดแบบไหนจะเหมาะกับธุรกิจของคุณมากกว่า วันนี้ Theluckyspace ได้รวบรวมข้อมูลความแตกต่างของการจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด รับรองว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะคะ
 

ข้อแตกต่างของบริษัทจำกัด  และห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำหรับข้อแตกต่างของการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด จะสามารถแบ่งออกได้ 5 ข้อดังนี้

1. จำนวนร่วมลงทุน (จำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้ก่อตั้ง)

ㆍ บริษัทจำกัด : จะต้องมีผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน

ㆍ ห้างหุ้นส่วนจำกัด : จะต้องมีผู้ร่วมลงทุนหรือหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

2. การลงทุน

ㆍ บริษัทจำกัด : การลงทุนสำหรับการจดทะเบียนบริษัทนั้น จะเป็นลักษณะของ ทุนเรือนหุ้น (Capital stock) โดยที่ผู้ลงทุนจะต้องแบ่งทุนออกเป็นหุ้น แต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่าๆ กัน(มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท) และจะต้องเป็นการลงหุ้นด้วยเงินเท่านั้น

ㆍ ห้างหุ้นส่วนจำกัด : การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น คุณไม่ต้องแบ่งเป็นทุนเป็น ทุนเรือนหุ้น (Capital stock) เหมือนการจดทะเบียนบริษัทจำกัด และไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นต่ำของทุนจดทะเบียนด้วย เพราะการจดห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นไม่ได้มีการกำหนดขั้นต่ำไว้ นั่นหมายความว่า คุณสามารถใช้จำนวนเงินลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ในห้างหุ้นส่วนกันทั้งหมด รวมถึง สามารถลงทุนด้วยเงิน ทรัพย์สินและแรงงาน เป็นทุนจดทะเบียนได้

เพิ่มเติม : การลงหุ้นด้วยแรงงาน จะต้องเป็นการลงทุน ในรูปแบบของหุ้นส่วนผู้จัดการ (หุ้นส่วนจำพวกที่ไม่จำกัด

ความรับผิด) เท่านั้น หากเป็นหุ้นส่วนที่ต้องการจำกัดความรับผิด จะต้องลงหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น ไม่

สามารถลงหุ้นด้วยแรงงานได้

3. ความรับผิดในหนี้สิน

ㆍบริษัทจำกัด : เนื่องจากความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นมีจำกัด ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนจะรับผิดชอบเฉพาะเงินลงทุนในหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระเท่านั้น

ㆍห้างหุ้นส่วนจำกัด : จะแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

3.1 ห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) รับผิดชอบไม่จำกัดจำนวน

3.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ (หุ้นส่วนทั่วไป) รับผิดชอบเท่าจำนวนหุ้นที่ลงไป

4. ค่าธรรมเนียม

ㆍ บริษัทจำกัด : มีค่าธรรมเนียมในการจัดตั้ง 5,000 บาท

ㆍ ห้างหุ้นส่วนจำกัด : ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้ง 1,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดข้างต้น ยังไม่รวมค่าอากรแสตมป์และค่ารับรอง

เอกสาร

5. การประชุมสามัญประจำปี

ㆍ บริษัทจำกัด : จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

ㆍ ห้างหุ้นส่วนจำกัด : ไม่ต้องประชุมหุ้นส่วนประจำปี (ก็ได้)

6. การปิดงบประจำปี

ㆍ บริษัทจำกัด : ผู้ที่สามารถเซ็นปิดงบได้ จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เท่านั้น

ㆍ ห้างหุ้นส่วนจำกัด : ผู้ที่สามารถเซ็นปิดงบ จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ก็ได้

7. อัตราภาษี

ไม่ว่าคุณจะยื่นจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณจะต้องจ่ายภาษีในรูปแบบของ อัตราภาษีก้าวหน้า (อัตรา

ภาษีที่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นเมื่อมีฐานภาษีเพิ่มขึ้น)

จดบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีกว่า?

การจดบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของคุณ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่ปรึกษาในการจัดตั้งบริษัท มักจะแนะนำให้เจ้าของธุรกิจจดบริษัทมากกว่า ด้วยเหตุผลต่อไปนี้

1. จดบริษัทมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

คนส่วนใหญ่มักรู้สึกว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดมักจะเป็นการดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว และรู้สึกว่าบริษัทจำกัด มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมากกว่า ดังนั้น หากธุรกิจของคุณต้องติดต่อกับผู้คนจำนวนมาก และต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมืออาชีพให้กับธุรกิจ การจดทะเบียนบริษัทจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คุณมากกว่า

2. ความรับผิดชอบการขาดทุนของบริษัท

หากคุณเลือกจดทะเบียนบริษัท และธุรกิจของคุณขาดทุนคุณจะต้องรับผิดชอบแค่หุ้นที่คุณลงทนไปเท่านั้น หากเกิดการฟ้องร้องภายหลังทรัพย์สินส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกดึงมาข้องเกี่ยวด้วย แต่หากคุณจดห้างหุ้นส่วนจำกัด ความรับผิดชอบของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทการลงทุน ดังนี้

ㆍ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) : คุณจะต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากเงินที่ลงทุนไปด้วย

ㆍ หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ (หุ้นส่วนทั่วไป): คุณจะต้องรับผิดชอบแค่ในส่วนที่ลงทุนไปเท่านั้น ไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าที่ลงทุนไป

3. ระยะเวลา

หลายคนมักจะคิดว่าการจดทะเบียนบริษัทมีความยุ่งยากและต้องใช้เวลามากกว่าการจดห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัจจุบันการจดทะเบียนบริษัทใช้ระยะเวลาเท่ากับการจดห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ 1 วันเท่านั้น

ข้อเปรียบเทียบของการจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดที่พูดมาทั้งหมดอาจจะทำให้ท่านพอจะตัดสินใจได้บ้างว่า ธุรกิจของคุณเหมาะกับการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดมากกว่าลอง หากใครที่ยังไม่มีชื่อห้างหุ่นส่วนจำกัดหรือชื่อบริษัทในใจก็สามารถใช้บริการตั้งชื่อบริษัทพร้อมทั้งจดตั้งบริษัทแบบครบวงจรจากทาง Theluckyname เพื่อความสะดวกและช่วยเสริมกิจการของท่านให้ราบรื่นและความมั่นคงของธุรกิจในอนาคต


สนใจบริการเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Line : @theluckyspace

Line : @Theluckyname

Compare listings

เปรียบเทียบ