การแบ่งชัยภูมิ

คำว่า “ชัยภูมิ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต ได้ให้ความหมายว่า “ทำเลที่เหมาะ “

ซึ่ง คำว่า “ทำเล” แปลว่า “ถิ่นที่ตั้ง” และ คำว่า “เหมาะ” มีความหมายว่า “ดี” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต)

ดังนั้น “ศาสตร์ด้านชัยภูมินั้น คือ วิชาที่ใช้ในการหาถิ่นที่ตั้งที่ดี”

                สิ่งสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาว่า บ้านหรือ อสังหาที่เราต้องการซื้อนั้น ดีหรือไม่ เราจะใช้หลักฮวงจุ้ยชัยภูมิ เป็นหลักในการพิจารณา

ฮวงจุ้ยชัยภูมิเป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และนำความรู้ติดตัวไปเลือกซื้อบ้าน หรือปรับปรุงบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ยชัยภูมิ ยกตัวอย่างหลักฮวงจุ้ยชัยภูมิที่เรามักจะเคยได้ยินกันมา ได้แต่แก่ “หลังบ้านควรจะสูงกว่าหน้าบ้าน”  หรือ “บ้านที่มีประตูหน้าบ้านตรงกับหลังบ้านเป็นบ้านที่ไม่ดี จะทำให้เงินทองรั่วไหล”

การพิจารณาตาม การแบ่งชัยภูมิ โดยอาศัยตัวบ้านเป็นหลัก จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. ชัยภูมิภายนอก แบ่งออกเป็น ภูเขาประธาน ทำเล ภูเขา และน้ำโดยมโนภาพ ที่ตั้งของบ้านอาคาร แสงสว่าง แสงอาทิตย์

2. ชัยภูมิภายใน ตัวบ้าน อาคาร แบ่งออกเป็นตัวบ้าน ประตู ห้องนอน ครัว และห้องน้ำ

ในหลักของชัยภูมิธรรมชาติจะต้องมีแม่น้ำและภูเขา สำหรับหลักของชัยภูมิในเมืองจะแทนภูเขาด้วยตึก และสิ่งปลูกสร้าง และแทนแม่น้ำด้วยถนนทางเดินต่างๆ

ชัยภูมิบ้านนอกจากจะใช้เป็นดัชนีในการตัดสินใจซื้อบ้านแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่ที่สถาปนิกควรจะใช้ในการออกแบบเมื่อต้องการนำหลักพิจารณาในด้านฮวงจุ้ยมาออกแบบประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ประตูทางเข้า ให้สอดคล้องกับพลังปราณที่ดี  ซึ่งเราจะสังเกตุจากอาคารขนาดใหญ่ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็น สิงค์โปร ฮ่องกง มาเลเซีย ไทย ล้วนออกแบบโดยพิจารณาตามหลักฮวงจุ้ยประกอบ ซึ่งมองภายนอกอาจจะดูไม่ออกว่าอิงหลักฮวงจุ้ย

Compare listings

เปรียบเทียบ