การเลือกรูปทรงบ้านและทิศทางให้ถูกฮวงจุ้ย

หลักการชัยภูมิบ้าน เป็นหลักการที่นักฮวงจุ้ยแต่โบราณได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นหลักของการสร้างบ้าน การจัดบ้านในสำนักฮวงจุ้ยล้วนจัดบ้านให้พลังปราณรุ่งเรืองสอดคล้องกับหลักชัยภูมิทั้งสิ้น หัวใจหลักของชัยภูมิบ้าน คือ รูปทรงบ้านและทิศทาง เพราะจะเป็นสถานที่พักผ่อน อยู่อาศัย ทำงานและสร้างครอบครัว การพิจารณาบ้านจึงดูจากองค์ประกอบดังนี้ คือ รูปทรงบ้าน หลังคา และรูปทรงที่ดิน

บ้านยุคใหม่ ออกแบบก่อสร้างบ้านให้มีรูปทรงที่แปลกตาทันสมัยมีความสวยงามแตกต่างจากสมัยก่อนเป็นอย่างมาก บ้านรุ่นก่อนจะเป็นบ้านที่ออกแบบอย่างง่าย เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสเป็นส่วนมาก

การวิเคราะห์รูปทรงบ้าน ควรทำความเข้าใจพื้นฐานฮวงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องทิศ โดยให้ความหมายกับทิศทั้ง 8 หากเกิดอะไรกับทิศทั้ง 8 ก็จะนำมาพยากรณ์ดีร้ายได้ ซึ่งจะอ้างอิงมาจาก ผังหลังฟ้า : เอาทีโป๊ยข่วย

จากแผนภูมิผังหลังฟ้า เราสามารถสรุปให้เข้าใจได้ง่ายคือ

1.บ้านอยู่อาศัยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน ในทิศนี้มีมุมแหว่ง จะมีผลต่อพ่อบ้านหรือผู้ชายที่มีอายุมากในบ้าน ส่งผลในเรื่องบาดเจ็บ โรคปอด ระบบภูมิคุ้มกัน ป่วยง่าย

2.บ้านอยู่อาศัยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน ทิศนี้เป็นตัวแทนของแม่บ้านหรือหญิงสาวที่มีอายุมากในครอบครัว มุมแหว่งในทิศนี้ จะส่งผลต่ออารมณ์และชีวิตด้านความรัก หย่าร้าง แต่งงานใหม่ โรคกระเพาะและลำไส้

3.บ้านอยู่อาศัยทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้าน ทิศนี้เป็นตัวแทนของลูกสาวคนโต มุมแหว่งของทิศนี้จะส่งผลต่อบุตรสาวให้แต่งงานยาก มีปัญหาเกี่ยวกับตับ

4.บ้านอยู่อาศัยทางทิศตะวันออกของบ้าน ทิศนี้เป็นตัวแทนของลูกชายคนโต หากมีมุมแหว่งในทิศนี้จะส่งผลให้บาดเจ็บบ่อย มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้าและตับ

5.บ้านอยู่อาศัยทางทิศเหนือของบ้าน ทิศนี้เป็นตัวแทนของลูกชายคนกลาง มุมแหว่งของทิศนี้จะส่งผลในเรื่องมีบุตรได้ยาก ขาดผู้สืบสกุล ไตและระบบขับถ่ายอ่อนแอ

6.บ้านอยู่อาศัยทางทิศใต้ของบ้าน ในทิศนี้มีมุมแหว่ง จะมีผลทำให้เสียทรัพย์เพราะโลภมาก ขาดความยั้งคิด ชอบการเสี่ยงโชคและการพนัน ทำให้ขาดข่าวมงคล เหนื่อยง่าย และรบบหัวใจมีปัญหา

7.บ้านอยู่อาศัยทางทิศตะวันออกฉียงเหนือ ทิศนี้เป็นตัวแทนของบุตรชายคนเล็ก มุมแหว่งของทิศนี้จะส่งผลต่อระบบย่อยอาหาร เป็นโรคกระเพาะได้ง่าย การงานและโชคลาภมีอุปสรรค

8.บ้านอยู่อาศัยทางทิศตะวันตกของบ้าน ทิศนี้เป็นตัวแทนของลูกสาวคนเล็ก มุมแหว่งของทิศนี้จะส่งผลต่อการงานและการเงินมีอุปสรรค เจ็บป่วยง่าย โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับปอด

9.บ้านอยู่อาศัยทางทิศเหนือและทิศใต้เว้าทั้ง 2 ทิศ มุมขาดแหว่งใน 2 ทิศนี้จะทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคตับ ไขมันในเลือดภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับปอดและหลอดลม

10.บ้านอยู่อาศัยทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก หากมุมขาดแหว่งใน 2 ทิศนี้ จะทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคตับ ไขมันในเลือด ภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับปอดและหลอดลม

11.บ้านอยู่อาศัยที่รูปทรงบ้านในสี่ทิศเฉียง เป็นมุมแหว่งทั้ง 4 มุม จะทำให้เสียทรัพย์ ล่มจมเลวร้ายมาก มีการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนอยู่บ่อยครั้งและทำให้กระทบกระเทือนจิตใจ ไม่ควรอยู่อาศัย

วิธีแก้ไขบ้านที่มีมุมแหว่ง

1.เติมมุมที่ขาดแหว่งของบ้านให้เต็มรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ต้นไม้ปลูกเป็นรั้วตามขอบแนวของมุมที่ขาดแหว่ง เพื่อใช้ต้นไม้แสดงอาณาเขตพื้นที่ของบ้าน เป็นการเติมเต็มเพื่อสลายปราณพิฆาตของมุมขาดแหว่ง (ต้นไม้ที่ปลูกเป็นรั้วไม่ควรเป็นต้นไม้ที่มีหนาม)

2.บางซินแสจะตั้งเสาไฟฟ้าตรงมุมของทิศที่ขาดแหว่ง เพื่อให้เสาไฟฟ้า แทนทิศที่ขาดแหว่งเป็นการเติมพื้นที่ให้เต็ม ด้วยการเปิดแสงสว่าง มีข้อเสีย คือ เราไม่สามารถเปิดไฟได้ตลอด 24 ชม.

3.การแก้ที่ดี คือ การทำหลังคาหรือขยายพื้นที่ให้เต็มในมุมที่ขาดแหว่ง

ในปัจจุบันการออกแบบบ้านโดยพิจารณาถึงมุมแหว่งนั้ไม่ค่อยได้นำมาเป็นประเด็นหลักในการพิจารณานำมาออกแบบบ้านสักเท่าไหร่นัก เนื่องจากคนจีนสมัยก่อนนั้น มักอาศัยอยู่ในพ.ท. ที่มีอากาศหนาว จึงนิยมสร้างบ้านให้มีรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยม จัสตุรัส เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากไม่ต้องการพื้นที่ในการรับลมมากนัก แต่หากเราได้ทำการสร้างบ้านในประเทศไทย ซึ่งเป็นสภาพอากาศร้อนชื้นการออกแบบบ้านที่มีลักษณะ ไม่เป็นจัตุรัส จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการรับพลังงานปราณที่ดีเข้าสู่ตัวบ้านได้มากขึ้น และอาจจะทำการแก้ไขบริเวณที่เว้าแหว่งโดยการปลูกต้นไม้เพิ่มในส่วนที่เว้าแหว่งเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ