การออกแบบประตูตามหลักฮวงจุ้ย

ประตูใหญ่ เป็นสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งที่ควรจะจะออกแบบให้ถูกหลักของฮวงจุ้ย เพราะประตูบ้านเป็นด่านแรกที่เปิดรับพลังชี่เข้าสู่บ้าน หากประตูบ้านอยู่ในตำแหน่งที่รุ่งเรือง จะทำให้บ้านหลังนั้นเปิดประตูทีไรก็สามารถรับพลังชี่เข้าบ้านตลอดเวลา

          เคล็ดลับในการออกแบบประตู คือ หากมองจากประตูบ้านเข้าไป ห้ามเห็น สัญลักษณ์สำคัญของบ้าน ได้แก่ เตียงนอน เตาและก๊อกน้ำ โถส้วมและประตูห้องน้ำ  บันได เป็นต้น จะส่งผลให้เป็นบ้านที่ปราศจากความสงบสุข และยังมีข้อปลีกย่อยอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยงดังนี้

1.  หลีกเลี่ยงการมีเสาที่หน้าประตูใหญ่

คุณควรหลีกลี่ยงการซื้อบ้านที่มีลักษณะเช่นนี้ การแก้ไขโดยเปลี่ยนประตูหลักของบ้านไปใช้ประตูอื่นแทน  หรือตั้งฉากกั้นบังไว้ที่หน้าเสาเพื่อเปลี่ยนทิศทางของชี่  ปัญหานี้สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากพลังชี่ที่เข้าผ่านประตูมายังโถง ยังสามารถพัดผ่านเข้ามาได้ในปริมาณที่น้อย

2.  หลีกเลี่ยงการเปิดประตูแล้วตรงกับซอย หรือทางสามแพร่ง

การเปิดประตูแล้วเจอกับซอยที่ตรงกับประตูใหญ่ของบ้าน เป็นสิ่งที่ไม่ดีให้หลีกเลี่ยงในทุกกรณี เพราะชี่จากซอยจะพุ่งแทงและชนประตูใหญ่ และกีดขวางขวางการไหลเวียนของชี่ภายในบ้าน  อาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพร้ายแรงหรืออุบัติเหตุรุนแรงได้ วิธีแก้คือ การสร้างสิ่งกีดขวางชี่ไม่ดี เช่น ปลูกต้นไม้ สร้างกำแพง รั้ว หรือวางธาตุน้ำในทำเลที่ตั้งตรงจุดนั้น

3.  ควรมีพื้นที่เปิดโล่งหลังจากเปิดประตูเข้าไป

 โถงในบ้านเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นตัวกักเก็บพลังงานที่จากหน้าประตูใหญ่เข้าสู่ตัวบ้านเป็นอันดับแรก ดังนั้นเมื่อมองเข้าไปในบ้าน ควรจะเห็นโถงกระจ่างภายในเพื่อเพิ่มการไหลหมุนเวียน ควรเน้นให้โล่งโปร่ง สว่าง และไม่มีสิ่งกีดขวาง

4.  หลีกเลี่ยงการเปิดประตูแล้วเห็นโถส้วม

หากมองเห็นประตูห้องน้ำทันที่ที่มองเข้าไปในบ้าน ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งร้ายแรงในการออกแบบฮวงจุ้ย แต่จะส่งผลให้พลังงานชี่ที่ดีไม่ได้ถูกกระจายไปยังส่วนต่างๆของบ้านได้อย่างทั่วถึง แต่ชี่จะเข้าไปอยู่ในห้องน้ำเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นการจะผลาญชี่ดี 

5.  หลีกเลี่ยงการเปิดประตูแล้วเจอกระจกเงาอยู่ฝั่งตรงกันข้าม

เนื่องจากบริเวณประตูเป็นจุดเริ่มต้นที่พลังงานที่ดีไหลถ่ายเทเข้าสู่บ้านเรา ดังนั้น การติดกระจกเงาที่ประตูใหญ่ทางเข้าบ้านเปรียบเสมือนการสะท้อนโชคลาภออกไป

6.  หลีกเลี่ยงการออกแบบประตูทางเข้าที่ตรงกับประตูหลังบ้าน

ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้พลังงานชี่ไม่เกิดการไหลเวียนทั่วบ้าน การหมุนเวียนของชี่แบบนี้เรียกว่า (อู๋ฉิง) ชี่แบบนี้จะมีการไหลออกจากบ้านอย่าฉับพลันซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคง และโชคลาภ

7.  หลีกเลี่ยงเสาตรงกับประตูใหญ่ ภายในบ้าน

เสาที่อยู่ตรงกับประตูใหญ่จะขวางกั้นชี่เข้าบ้าน ส่งผลให้ไม่เกิดการไหลเวียนของพลังชี่ส่งผลไปยังรอบๆตัวบ้าน

8.  หลีกเลี่ยงบันไดตรงกับประตูใหญ่ 

ประตูใหญ่ตรงกับบันได ทำให้ชี่ในบ้านพุ่งลงมาต้านทานชี่ที่จะเข้าบ้าน จะส่งผลร้ายหากระห่างระหว่างประตูหน้าบ้านกับบันไดน้อยกว่า 3 เมตร 

Compare listings

เปรียบเทียบ